Fietsen voor De Hoop

'Waarom vechten voor morgen, als je vandaag vanbinnen sterft?'

De gedachte van een cliënt. Dáárom vechten wij voor morgen. Omdat elke dag telt.

 


Er zijn vele verslaafden in Nederland. Dakloos en kapot door trauma’s of juist onzichtbaar onder een nette jas. Veel families zijn hierdoor gebroken. Stichting De Hoop helpt hen op weg naar een nieuw leven.

Een leven zonder verslaving of psychische problemen is er niet van de ene op de andere dag. Niet voor niets wordt hulp bij De Hoop de wég naar een nieuw leven genoemd. Cliënten bewandelen een weg van vallen en opstaan, van pijn en herstel. Met Cycle for Hope vechten we met hen mee: samen tegen verslaving! Naast een goede behandeling biedt De Hoop extra hulp die niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar. Giften via Cycle for Hope maken dit mede mogelijk. Bekijk hieronder welk verschil mede mogelijk gemaakt wordt met jouw deelname of donatie.


Welke hulp wordt gesteund

- en vanuit wie?*Als er genoeg giften zijn voor een specifiek project, gaan de overige giften van Cycle for Hope naar De Hoop waar meest nodig

 

Wat houden deze projecten in?


Inloophuis: een goed gesprek, een luisterend oor en praktische hulp

Jaarlijks telt het Inloophuis meer dan 10.000 bezoeken. Er komen bezoekers die dakloos zijn, maar ook mensen die naar gezelligheid en aandacht verlangen of bezoekers die er plotseling alleen voor staan door huwelijksproblemen of zakelijke problemen. Het Inloophuis probeert mensen met een verslaving door te verwijzen naar De Hoop of andere instanties. De vrijwilligers motiveren hen voor een intakegesprek en gaan eventueel mee naar de polikliniek van De Hoop. In de afgelopen jaren hebben die gesprekken menigmaal geleid tot opname bij De Hoop. Mensen die bijvoorbeeld waren teruggevallen begonnen dan aan een behandeling met als doel: een nieuw leven.

 

Pastoraat: gesprekken, conferenties en uitdelen van Bijbels

De Hoop werkt vanuit een christelijke visie. Tijdens de behandeling is het daarom mogelijk om pastorale gesprekken aan te vragen. Ook worden miniconferenties en themablokken georganiseerd. Externe sprekers behandelen hierbij een onderwerp op Bijbelse basis. Cliënten die in behandeling zijn kunnen deze bijeenkomsten bezoeken. Binnen De Hoop worden daarnaast Bijbels uitgedeeld aan cliënten die geen budget hebben om er zelf één aan te schaffen.

“Door het pastoraat heb ik een fundament gekregen.
In de criminele wereld was het zo dat als je je beloften niet nakwam, je de klos was.
Ik vertrouwde eigenlijk niemand. Maar God is wél te vertrouwen.
Voor Hem buig ik wel.” - Cedric


Werkervaringsplekken: op weg naar een plek in de samenleving

Aan het eind van de behandeling werken cliënten toe naar een plek in de maatschappij. Door middel van werkervaringsplekken worden zij hierop voorbereid. De Hoop biedt hen begeleiding, een passende werkplek binnen de eigen organisatie of een re-integratietraject naar een reguliere betaalde baan. De stap terug in de maatschappij is daarmee eenvoudiger te maken.


Ervaringsschool: levenservaring benutten om lotgenoten te helpen

Tijdens de behandeling leren cliënten zichzelf goed kennen en geven ze hun ervaringen een plek. Cliënten en oud-cliënten van De Hoop kunnen zich op de interne opleidingsschool ontwikkelen tot een vakkundige ervaringsdeskundige. De opleiding leert hen om hun levenservaring deskundig in te zetten als voorbeeld van hoop voor lotgenoten. In een leertraject van één jaar worden zij met behulp van interne coaching, training en een externe opleiding geholpen een portfolio op te bouwen dat een goede startpositie geeft voor een vervolgstudie en/of betaalde baan in de zorg.


Stay Clean: lotgenotencontact om clean te blijven

Na de behandeling bestaat er nog steeds kans op terugval in verslavende gedragspatronen. Lotgenoten hebben elkaar nodig om in herstel te blijven. Stay Clean is een landelijk netwerk van zelfhulpgroepen voor (ex)verslaafden. Lotgenoten komen hier wekelijks samen om ondersteuning te krijgen bij het clean blijven. Stay Clean is de christelijke variant van de Alcoholics Anonymous (AA) en de Narcotics Anonymous (NA). De groepen staan voor iedereen open, ongeacht levensovertuiging.

“Na mijn behandeling, toen ik weer naar huis ging, was ik weer alleen en moest ik het alleen doen.
Het lotgenotencontact, en met name Stay Clean, hebben mijn leven gered.
Het is de ene verslaafde die de andere verslaafde helpt.” - Christian

Is mijn gift belastingaftrekbaar?
Waarvan betaalt Cycle for Hope de organisatiekosten?
Wordt het inschrijfgeld van deelnemers opgenomen in de teller op de website?
Hoe scoren jullie op de fondswerfnorm?