Thumb 1bf2b4af9cbc06c3eabc47dd7eaef7ea7b503501 Trappen voor een nuchter leven

Gekozen door teamcaptain: Fietser

€ 300 opgehaald

Ik wil in dit team Doneer direct
Nog 5 maanden te gaan Startdatum: 27-06-2019
3% Bike Start Finish
€ 0
€ 10.000

Inspannen voor mensen die strijden tegen verslaving

13/01/201909:39 uur
€ 5

Marja

Trots op je broertje!! Zet m op!
24/12/201822:36 uur
€ 25

Dirk

you go girl
11/12/201822:19 uur
€ 25

Loes

Go Levina! Fiets voor vrijheid.
09/12/201815:34 uur
€ 15

Gulle Gever

Iedereen verdient genade
08/12/201823:02 uur
€ 10

Levina

De opbrengst van Cycle for Hope gaat naar Stichting De Hoop. Er zijn vele verslaafden in Nederland. Dakloos en kapot door trauma’s of juist onzichtbaar onder een nette jas. Veel families zijn hierdoor gebroken. De Hoop helpt hen op weg naar een nieuw leven. Help mee! Met uw gift kan De Hoop broodnodige hulp geven; ook buiten de kliniek, bijvoorbeeld met steun in inloophuizen, pastorale hulp, of werkervaring.