Thumb 1bf2b4af9cbc06c3eabc47dd7eaef7ea7b503501 Trappen voor een nuchter leven

Gekozen door teamcaptain: Fietser

€ 6.269 opgehaald

Ik wil in dit team Doneer direct
Ongeveer een maand te gaan Startdatum: 27-06-2019
62% Bike Start Finish
€ 0
€ 10.000

Inspannen voor mensen die strijden tegen verslaving

15/05/201910:55 uur
€ 25

Levina

25 euro van verkoop racefiets naar De Hoop
14/05/201920:25 uur
€ 25

Anoniem

Succes...
14/05/201917:43 uur
€ 50

Arina, Darick en Yara

14/05/201917:25 uur
€ 25

Anoniem

14/05/201913:52 uur
€ 10

L.A

Succes Christianne

De opbrengst van Cycle for Hope gaat naar Stichting De Hoop. Er zijn vele verslaafden in Nederland. Dakloos en kapot door trauma’s of juist onzichtbaar onder een nette jas. Veel families zijn hierdoor gebroken. De Hoop helpt hen op weg naar een nieuw leven. Help mee! Met uw gift kan De Hoop broodnodige hulp geven; ook buiten de kliniek, bijvoorbeeld met steun in inloophuizen, pastorale hulp, of werkervaring.