Thumb 1bf2b4af9cbc06c3eabc47dd7eaef7ea7b503501 Trappen voor een nuchter leven

Gekozen door teamcaptain: Fietser

€ 23.744 opgehaald

Doneer direct
189% Bike Start Finish
€ 0
€ 12.500

Inspannen voor mensen die strijden tegen verslaving

11/09/201915:59 uur
€ 5

Anoniem

15/07/201920:49 uur
€ 17

Anoniem

02/07/201921:25 uur
€ 50

Holland Technical Support Neven

ik wordt gevraagd om een tekst te posten om je aan te moedigen. Dit is wat fietsen betreft al te laat maar voor de mensen die je hiermee kunt helpen op tijd. namens hen bedankt voor je inspanning!
02/07/201908:05 uur
€ 25

MonumentPlus

29/06/201911:33 uur
€ 100

Hilda

De opbrengst van Cycle for Hope gaat naar Stichting De Hoop. Er zijn vele verslaafden in Nederland. Dakloos en kapot door trauma’s of juist onzichtbaar onder een nette jas. Veel families zijn hierdoor gebroken. De Hoop helpt hen op weg naar een nieuw leven. Help mee! Met uw gift kan De Hoop broodnodige hulp geven; ook buiten de kliniek, bijvoorbeeld met steun in inloophuizen, pastorale hulp of werkervaring.