Thumb 9b3a6c2814ee16d758effeadeaf32fc5b2e7b151 Een hoop fietsen voor een hoop geld , voor de Hoop

Gekozen door teamcaptain: 24 uur

€ 2.804 opgehaald

124% Bike Start Finish
€ 0
€ 2.250

Dit is het minste wat we kunnen doen voor een goed doel.

19/09/201820:30 uur
€ 5

Tony

17/09/201811:31 uur
€ 15

Anoniem

15/09/201818:32 uur
€ 15

Martijn

Succes!!
15/09/201818:27 uur
€ 15

Gerdine

15/09/201811:53 uur
€ 25

G.B.

De opbrengst van Cycle for Hope gaat naar Stichting De Hoop. Er zijn vele verslaafden in Nederland. Dakloos en kapot door trauma’s of juist onzichtbaar onder een nette jas. Veel families zijn hierdoor gebroken. De Hoop helpt hen op weg naar een nieuw leven. Help mee! Met jouw gift kan De Hoop broodnodige hulp geven; ook buiten de kliniek, bijvoorbeeld met steun in inloophuizen, pastorale hulp of werkervaring.