Thumb c8f7f5aef5b1e2162b3b0f7bb10c611970370570 Het is meer dan een donatie

Gekozen door teamcaptain: 80km

€ 503 opgehaald

100% Bike Start Finish
€ 0
€ 500

Wij zijn David, Martijn,boaz en Conrad.
We zijn op de kick off geweest en dat heeft indruk gemaakt zoizo het verhaal wat er verteld werd en de mensen achter de hoop.
Hier is meer te vinden en te voelen dan mensenwerk!! Dat is mij duidelijk! Dus ik hoop dat er mooi cijfers komen te staan dat deze mensen hun werk en roeping kunnen blijven doen elke cent waard.

23/06/201722:14 uur
€ 12,50

N en h

23/06/201722:09 uur
€ 12,50

Niels en Huiberdine

14/06/201710:27 uur
€ 10

Anoniem

11/06/201706:24 uur
€ 15

peter

10/06/201717:39 uur
€ 75

Conrad

Opbrengst roombroodjes actie.

De opbrengst van Cycle for Hope gaat naar Stichting De Hoop. Er zijn vele verslaafden in Nederland. Dakloos en kapot door trauma’s of juist onzichtbaar onder een nette jas. Veel families zijn hierdoor gebroken. De Hoop helpt hen op weg naar een nieuw leven. Help mee! Met jouw gift kan De Hoop broodnodige hulp geven; ook buiten de kliniek, bijvoorbeeld met steun in inloophuizen, pastorale hulp of werkervaring.