Thumb 62a2c94e1f1db887c10b9b3cd1dc33e4b9067cd7 Trappen voor cycle for hope

Gekozen door teamcaptain: 120km

€ 820 opgehaald

273% Bike Start Finish
€ 0
€ 300

Onze krachten bundelen om anderen te ondersteunen

03/07/201816:28 uur
€ 125

Herv. Gem. Zierikzee

03/07/201816:28 uur
€ 25

Jan Bel

24/06/201800:07 uur
€ 10

Ilonka

Knap gedaan!
22/06/201810:03 uur
€ 10

Peter

19/06/201809:10 uur
€ 10

Ilona

De opbrengst van Cycle for Hope gaat naar Stichting De Hoop. Er zijn vele verslaafden in Nederland. Dakloos en kapot door trauma’s of juist onzichtbaar onder een nette jas. Veel families zijn hierdoor gebroken. De Hoop helpt hen op weg naar een nieuw leven. Help mee! Met jouw gift kan De Hoop broodnodige hulp geven; ook buiten de kliniek, bijvoorbeeld met steun in inloophuizen, pastorale hulp of werkervaring.