Thumb 4ef55b669a96a5fab43933327157ea64ddb38bec Meesterknechten tegen verslaving

Gekozen door teamcaptain: Begeleider

€ 13.858 opgehaald

138% Bike Start Finish
€ 0
€ 10.000

Renners die durven dienen Knechten heb je in alle soorten en maten, maar van meesterknechten zijn er niet veel. Kopmannen winnen geen Tour zonder de hulp van hun meesterknecht. En dat is precies wat een meesterknecht doet; zorgen dat anderen kunnen winnen. Dienen, aanmoedigen, nabij zijn. Hij beweegt zich in de schaduw van de Meester. De Meesterknecht is een landelijk functionerende fietsvereniging voor mannen en vrouwen. We zijn niet plaatsgebonden, maar inspireren en faciliteren juist wel om elkaar lokaal te ontmoeten rondom de fiets en Jezus. Als meesterknechten zijn we dienstbaar aan Hem, elkaar en de ander. Onze leden zijn het fundament van de vereniging; eigenaarschap, verenigen en participatie maken de Meesterknecht tot wat zij is! Samen fietsen we rondje Nederland tegen verslaving. www.demeesterknecht.com

08/08/201722:34 uur
€ 200

gkv nijkerk oost

02/07/201711:57 uur
€ 25

F.V.

28/06/201708:21 uur
€ 20

Anoniem

26/06/201722:49 uur
€ 35

Anton

25/06/201722:39 uur
€ 20

Wilma

Toegift voor de meesterknecht ;-)

De opbrengst van Cycle for Hope gaat naar Stichting De Hoop. Er zijn vele verslaafden in Nederland. Dakloos en kapot door trauma’s of juist onzichtbaar onder een nette jas. Veel families zijn hierdoor gebroken. De Hoop helpt hen op weg naar een nieuw leven. Help mee! Met jouw gift kan De Hoop broodnodige hulp geven; ook buiten de kliniek, bijvoorbeeld met steun in inloophuizen, pastorale hulp of werkervaring.