Thumb cacb62f9698f690c94d0552f48ef2e82228b32a7 Strijden tegen verslaving

Gekozen door teamcaptain: Fietser

€ 7.778 opgehaald

86% Bike Start Finish
€ 0
€ 9.000

Team de Brug zet zich in voor het fantastische doel, de strijd tegen verslaving en/of psychische problemen.Mensen die verscheurd zijn, door angst,pijn,verdriet,woede, een uitzichtloos leven hebben, en erger nog dakloos! Dankzij de Brug krijgen deze mensen de kans om te genezen, om hun leven weer op de rit te krijgen en uiteindelijk door te groeien naar een nieuw, zelfstandig leven. Daarnaast mogen wij God's liefde doorgeven aan zijn dwalende schaapjes!

De vraag is: Strijd jij mee?!

10/07/201812:03 uur
€ 25

Vajèn

Goed gedaan opa!! Xxx Vajèn
25/06/201809:39 uur
€ 20

Arno

25/06/201808:12 uur
€ 50

Gijs

24/06/201809:19 uur
€ 25

Anoniem

23/06/201819:56 uur
€ 15

Annie

Annie s bakkerij

De opbrengst van Cycle for Hope gaat naar Stichting De Hoop. Er zijn vele verslaafden in Nederland. Dakloos en kapot door trauma’s of juist onzichtbaar onder een nette jas. Veel families zijn hierdoor gebroken. De Hoop helpt hen op weg naar een nieuw leven. Help mee! Met jouw gift kan De Hoop broodnodige hulp geven; ook buiten de kliniek, bijvoorbeeld met steun in inloophuizen, pastorale hulp of werkervaring.