Thumb 04f020bfef6f259d07b278a15ee80224b150faa7 Hoop is een lichtje in je hart. Dat vandaag moed geeft & morgen kracht

Bedankt dat je ons wilt steunen!


Kies een bedrag of bepaal zelf je bijdrage 


Doneren als persoon
Doneren als bedrijfJe privacy is gewaarborgd. Lees meer