Thumb d39f1a6b2b4ecb5845f366b7ea5d2568388d11d1 Een team met een passie voor wielrennen en voor de Hoop

Gekozen door teamcaptain: Begeleider

€ 16.455 opgehaald

Ik wil in dit team Doneer direct
109% Bike Start Finish
€ 0
€ 15.000

We zijn een team dat al vele jaren vol enthousiasme meedoet aan het rondje Nederland.

We kijken er elk jaar weer naar uit om zoveel mogelijk kilometers te maken.

Om zo geld bij elkaar te brengen, zodat de Hoop kan blijven doen wat ze al jaren doen.

Hulp en liefde geven aan mensen die hetzelf niet meer weten hoe ze nu verder moeten.

 

Steun ons team, steun de Hoop

 

24/06/201714:03 uur
€ 75

P.P.

Het zit erop Krijn. Zowel je sportieve als je financiële doelstelling gehaald. Goed gedaan!
24/06/201712:39 uur
€ 50

Nico

Grote klasse Krijn,uitdaging aangegaan en volbracht.
24/06/201711:58 uur
€ 25

Anneke en Piet

24/06/201711:31 uur
€ 25

Nico

24/06/201709:33 uur
€ 50

Peter en Margot

De opbrengst van Cycle for Hope gaat naar Stichting De Hoop. Er zijn vele verslaafden in Nederland. Dakloos en kapot door trauma’s of juist onzichtbaar onder een nette jas. Veel families zijn hierdoor gebroken. De Hoop helpt hen op weg naar een nieuw leven. Help mee! Met uw gift kan De Hoop broodnodige hulp geven; ook buiten de kliniek, bijvoorbeeld met steun in inloophuizen, pastorale hulp, of werkervaring.