Thumb 5fc50249c4060ebe50d6540121f2b979559cc56c Hoop voor een ieder !

Gekozen door teamcaptain: 90km

€ 4.229 opgehaald

120% Bike Start Finish
€ 0
€ 3.500

Fietsen voor een ander ..

28/06/201813:41 uur
€ 10

Anoniem

26/06/201807:20 uur
€ 25

TerrasExpert

25/06/201821:45 uur
€ 5

Anoniem

25/06/201815:09 uur
€ 15

Anoniem

23/06/201811:28 uur
€ 10

Wim

De opbrengst van Cycle for Hope gaat naar Stichting De Hoop. Er zijn vele verslaafden in Nederland. Dakloos en kapot door trauma’s of juist onzichtbaar onder een nette jas. Veel families zijn hierdoor gebroken. De Hoop helpt hen op weg naar een nieuw leven. Help mee! Met uw gift kan De Hoop broodnodige hulp geven; ook buiten de kliniek, bijvoorbeeld met steun in inloophuizen, pastorale hulp, of werkervaring.