Thumb 35cb7f9c94950c06134fa27231d79048669c0e37 Samen sta je sterk

Gekozen door teamcaptain: Fietser

€ 760 opgehaald

Ik wil in dit team Doneer direct
Nog 3 maanden te gaan Startdatum: 25-06-2020
7% Bike Start Finish
€ 0
€ 10.000

Iedereen verdient een goede toekomst. Het is erg als verslaving je in de greep houdt. We gunnen dat mensen er bevrijd van mogen worden. Met elkaar sta je sterk, en zo willen we onze bijdrage leveren om verslaving de wereld uit te trappen!

25/03/202012:04 uur
€ 15

Jose

25/03/202008:01 uur
€ 30

Anoniem

Heel veel succes Catharina!
24/03/202015:26 uur
€ 50

Anoniem

23/03/202016:46 uur
€ 15

Anoniem

23/03/202014:46 uur
€ 15

Inge

De opbrengst van Cycle for Hope gaat naar Stichting De Hoop. Er zijn vele verslaafden in Nederland. Dakloos en kapot door trauma’s of juist onzichtbaar onder een nette jas. Veel families zijn hierdoor gebroken. De Hoop helpt hen op weg naar een nieuw leven. Help mee! Met jouw gift kan De Hoop broodnodige hulp geven; ook buiten de kliniek, bijvoorbeeld met steun in inloophuizen, pastorale hulp of werkervaring.