Thumb 6c60388f6f65c14d433b4c8dc8552cd8899975d0 Wij vechten tegen verslaving!

Gekozen door teamcaptain: 24 uur

€ 1.287 opgehaald

Ik wil in dit team Doneer direct
73% Bike Start Finish
€ 0
€ 1.750

Verslaving maakt levens kapot, wij fietsen om hen een hart onder de riem te steken. We gaan door als we het even niet meer zien zitten, we vechten tegen de kou en zullen de finish trots behalen! Net als de cliënten bij De Hoop. Houd vol!

19/09/201721:18 uur
€ 15

Anoniem

11/09/201719:54 uur
€ 10

Liesbeth

11/09/201709:58 uur
€ 250

Univé Dichtbij

11/09/201708:39 uur
€ 20

Robert

10/09/201712:18 uur
€ 25

Hanneke

Succes!

De opbrengst van Cycle for Hope gaat naar Stichting De Hoop. Er zijn vele verslaafden in Nederland. Dakloos en kapot door trauma’s of juist onzichtbaar onder een nette jas. Veel families zijn hierdoor gebroken. De Hoop helpt hen op weg naar een nieuw leven. Help mee! Met uw gift kan De Hoop broodnodige hulp geven; ook buiten de kliniek, bijvoorbeeld met steun in inloophuizen, pastorale hulp, of werkervaring.