Thumb 06d4531c9ece23fe327d43edc720e5025a10838a Doneer mee!

Gekozen door teamcaptain: 24 uur

€ 2.378 opgehaald

317% Bike Start Finish
€ 0
€ 750

Inspannen voor mensen die strijden tegen verslaving. 

Enneh.. voor ons:

H.O.P.E. 🌈
Hold🚵🏼
On💪🏽
Pain😩
Ends🏁😃

28/10/201722:21 uur
€ 7,50

Fam. J.W.

28/10/201716:37 uur
€ 10

Mieneke

28/10/201712:26 uur
€ 25

Lawrence

David, pak die Goliath aan!
28/10/201709:13 uur
€ 15

Femke en Walter

28/10/201709:08 uur
€ 15

Femke en Walter

De opbrengst van Cycle for Hope gaat naar Stichting De Hoop. Er zijn vele verslaafden in Nederland. Dakloos en kapot door trauma’s of juist onzichtbaar onder een nette jas. Veel families zijn hierdoor gebroken. De Hoop helpt hen op weg naar een nieuw leven. Help mee! Met jouw gift kan De Hoop broodnodige hulp geven; ook buiten de kliniek, bijvoorbeeld met steun in inloophuizen, pastorale hulp of werkervaring.