Thumb 84c803ec860d133718f6dc5a432482354e345266 Ons afzien=omzien

Gekozen door teamcaptain: 6 uur

€ 495 opgehaald

110% Bike Start Finish
€ 0
€ 450

Wij doen voor de 2e keer mee met de MTB-tocht, maar zijn alvast warm gefietst van Rondje Nederland! Wij zetten ons in voor de Hoop. De Hoop biedt hulp aan verslaafden, daklozen en mensen met psychische problemen. Ons afzien op de fiets staat symbool voor de weg die de mensen bij de Hoop afleggen. Steun ons en zorg dat ZIJ weer sterk in hun schoenen komen te staan!

25/10/201713:16 uur
€ 100

Leen

Succes in de bagger!! ;)
25/10/201712:16 uur
€ 100

Anoniem

25/10/201712:11 uur
€ 100

Anoniem

25/10/201712:08 uur
€ 100

Anoniem

03/10/201706:22 uur
€ 15

Johan

De opbrengst van Cycle for Hope gaat naar Stichting De Hoop. Er zijn vele verslaafden in Nederland. Dakloos en kapot door trauma’s of juist onzichtbaar onder een nette jas. Veel families zijn hierdoor gebroken. De Hoop helpt hen op weg naar een nieuw leven. Help mee! Met jouw gift kan De Hoop broodnodige hulp geven; ook buiten de kliniek, bijvoorbeeld met steun in inloophuizen, pastorale hulp of werkervaring.