Thumb f7647c6ae4060a25a3f9cc412e3292b491838f0c Geef jij voor degene die het zelf niet redden?

Gekozen door teamcaptain: 12 uur

€ 50 opgehaald

Ik wil in dit team Doneer direct
10% Bike Start Finish
€ 0
€ 500

Ons afzien is een omzien naar hen die het nodig hebben.

28/11/201713:28 uur
€ 50

https://www.staalkabelstunter.com/

Veel succes Egbert en Mr Jonkers sr!

De opbrengst van Cycle for Hope gaat naar Stichting De Hoop. Er zijn vele verslaafden in Nederland. Dakloos en kapot door trauma’s of juist onzichtbaar onder een nette jas. Veel families zijn hierdoor gebroken. De Hoop helpt hen op weg naar een nieuw leven. Help mee! Met uw gift kan De Hoop broodnodige hulp geven; ook buiten de kliniek, bijvoorbeeld met steun in inloophuizen, pastorale hulp, of werkervaring.