Thumb b87ac7e18beee6b09bb6fc9965a3ad45241393b4 De klok rond tegen verslaving

Gekozen door teamcaptain: 24 uur

€ 971 opgehaald

Ik wil in dit team Doneer direct
Nog 3 maanden te gaan Startdatum: 13-09-2019
32% Bike Start Finish
€ 0
€ 3.000

NIet alleen voor, maar ook met de doelgroep vechten!

16/06/201909:00 uur
€ 25

Anoniem

18/05/201907:04 uur
€ 25

Bert

18/05/201907:01 uur
€ 25

Bert

16/04/201923:46 uur
€ 20

Filip

Opbrengst van verkopen via Marktplaats
08/04/201919:21 uur
€ 50

Filip

Opbrengst van marktplaats verkopen

De opbrengst van Cycle for Hope gaat naar Stichting De Hoop. Er zijn vele verslaafden in Nederland. Dakloos en kapot door trauma’s of juist onzichtbaar onder een nette jas. Veel families zijn hierdoor gebroken. De Hoop helpt hen op weg naar een nieuw leven. Help mee! Met uw gift kan De Hoop broodnodige hulp geven; ook buiten de kliniek, bijvoorbeeld met steun in inloophuizen, pastorale hulp, of werkervaring.