Thumb c7a12c3ef0a304d6215d326253218c85f7e6a088 team Bless voor de Hoop

Gekozen door teamcaptain: Fietser

€ 22.461 opgehaald

112% Bike Start Finish
€ 0
€ 20.000

Wij zijn Team BLESS (blessed/Bleskensgraaf), enthousiaste renners en begeleiders. Wij zijn gezegend en willen ons  inzetten in de strijd tegen verslaving. In een  estafette-race gaan we Nederland rond rijden in 48 uur. Door ons afzien willen wij omzien naar de mensen die de hulp van de Hoop ggz nodig hebben. voor de 2e keer laten wij onze benen spreken. Gezegend om andere te zegenen.

U kunt ons steunen. Hartelijk dank!

16/08/201818:21 uur
€ 10

J.P.

Heel veel Suc6😉😉😉😉😉😉
06/07/201809:31 uur
€ 84,40

Bouwbureau Bijstergoed

03/07/201810:02 uur
€ 250

Maarten

heel veel succes met "cycle for Hope" namens M. Verschoor B.V.
26/06/201811:43 uur
€ 10

Anoniem

26/06/201809:07 uur
€ 25

Martin

De opbrengst van Cycle for Hope gaat naar Stichting De Hoop. Er zijn vele verslaafden in Nederland. Dakloos en kapot door trauma’s of juist onzichtbaar onder een nette jas. Veel families zijn hierdoor gebroken. De Hoop helpt hen op weg naar een nieuw leven. Help mee! Met jouw gift kan De Hoop broodnodige hulp geven; ook buiten de kliniek, bijvoorbeeld met steun in inloophuizen, pastorale hulp of werkervaring.