Thumb 44e1455f0d40fb840b1f001307b1149dafe83e0e Team Bless voor de Hoop! gezegend om anderen te zegenen.

Gekozen door teamcaptain: Fietser

Bedankt dat je ons wilt steunen!


Kies een bedrag of bepaal zelf je bijdrage 


Doneren als persoon
Doneren als bedrijfJe privacy is gewaarborgd. Lees meer