Thumb b854c45cb6ee2b788ed101396b0f78467ab75456 Voor de winnaars van morgen!

Gekozen door teamcaptain: 140km

€ 24.305 opgehaald

Ik wil in dit team Doneer direct
Nog 1 dag te gaan Startdatum: 23-06-2018
97% Bike Start Finish
€ 0
€ 25.000

Mensen die hun verslaving overwinnen zijn wat ons betreft de winnaars van morgen. Wij willen hen een steuntje in de rug geven door mee te doen aan Cycle for Hope.

22/06/201814:26 uur
€ 25

M

22/06/201813:05 uur
€ 15

Bianca

Heel veel succes!!!
22/06/201813:02 uur
€ 530

Anoniem

22/06/201813:00 uur
€ 600

Anoniem

22/06/201811:21 uur
€ 200

True Finance

Sponsoring van Cycle for Hope 2018061319

De opbrengst van Cycle for Hope gaat naar Stichting De Hoop. Er zijn vele verslaafden in Nederland. Dakloos en kapot door trauma’s of juist onzichtbaar onder een nette jas. Veel families zijn hierdoor gebroken. De Hoop helpt hen op weg naar een nieuw leven. Help mee! Met uw gift kan De Hoop broodnodige hulp geven; ook buiten de kliniek, bijvoorbeeld met steun in inloophuizen, pastorale hulp, of werkervaring.