Thumb 05470b53cab1079ec1a0cb0425448bcd7cd08351 48 uur service voor stoere bikkels

€ 0 opgehaald

Ik wil in dit team Doneer direct
Nog 3 maanden te gaan Startdatum: 25-06-2020
0% Bike Start Finish
€ 0
€ 2.500

Omdat de deelnemers en onze cliënten het verdienen! Wij doen ons uiterste best om de deelnemers te ondersteunen tijdens hun Rondje Nederland. We houden de tijden en de veiligheid in de gaten en reizen met de teams mee. Dat wij tijdens die Rondje zelf ook nauwelijks slapen nemen we voor lief.

De opbrengst van Cycle for Hope gaat naar Stichting De Hoop. Er zijn vele verslaafden in Nederland. Dakloos en kapot door trauma’s of juist onzichtbaar onder een nette jas. Veel families zijn hierdoor gebroken. De Hoop helpt hen op weg naar een nieuw leven. Help mee! Met jouw gift kan De Hoop broodnodige hulp geven; ook buiten de kliniek, bijvoorbeeld met steun in inloophuizen, pastorale hulp of werkervaring.