Thumb 3cad08f35982991c41344981fd6e21a72b50d8fd Eén team één doel

Gekozen door teamcaptain: Begeleider

€ 66.736 opgehaald

Doneer direct
741% Bike Start Finish
€ 0
€ 9.000

The pain you feel today will be the strength you feel tomorrow.

18/07/201922:04 uur
€ 25

David en Henja

02/07/201922:43 uur
€ 50

Aiko

02/07/201912:23 uur
€ 158

Marina

01/07/201916:06 uur
€ 25

Wilbert

30/06/201908:37 uur
€ 25

Anoniem

Gewoon klasse A3! Je hebt alles gegeven!!

De opbrengst van Cycle for Hope gaat naar Stichting De Hoop. Er zijn vele verslaafden in Nederland. Dakloos en kapot door trauma’s of juist onzichtbaar onder een nette jas. Veel families zijn hierdoor gebroken. De Hoop helpt hen op weg naar een nieuw leven. Help mee! Met uw gift kan De Hoop broodnodige hulp geven; ook buiten de kliniek, bijvoorbeeld met steun in inloophuizen, pastorale hulp of werkervaring.