Thumb 3cad08f35982991c41344981fd6e21a72b50d8fd Eén team één doel

Gekozen door teamcaptain: Begeleider

€ 3.480 opgehaald

Ik wil in dit team Doneer direct
Nog 3 maanden te gaan Startdatum: 27-06-2019
38% Bike Start Finish
€ 0
€ 9.000

The pain you feel today will be the strength you feel tomorro.

19/03/201908:47 uur
€ 5

Birgit

18/03/201921:43 uur
€ 10

Iddo

17/03/201911:00 uur
€ 15

Wendy

16/03/201919:06 uur
€ 25

Pien

16/03/201912:17 uur
€ 25

Robert

De opbrengst van Cycle for Hope gaat naar Stichting De Hoop. Er zijn vele verslaafden in Nederland. Dakloos en kapot door trauma’s of juist onzichtbaar onder een nette jas. Veel families zijn hierdoor gebroken. De Hoop helpt hen op weg naar een nieuw leven. Help mee! Met uw gift kan De Hoop broodnodige hulp geven; ook buiten de kliniek, bijvoorbeeld met steun in inloophuizen, pastorale hulp, of werkervaring.