Thumb 6825c5a4ff5c9e638da975a7d292dbfb7f5f1a4c Westland for Hope ff geen sabbatical😜

Gekozen door teamcaptain: Fietser

€ 35.008 opgehaald

116% Bike Start Finish
€ 0
€ 30.000

Als team Westland for Hope zetten we ons in voor de Hoop. Samen tegen verslaving. Vanaf het allereerste begin doet ons team al mee met rondje Nederland. Voor de zevende keer alweer, dit jaar geen sabbatical. We gaan er weer tegenaan. 

 

Dit jaar wordt het heel compleet.....want we fietsen door het Westland!!!!! U kunt ons supporten als we door het mooie Westland fietsen. We hopen dat u ons wilt sponsoren. Samen geven we hoop aan degene die even geen of weinig hoop hebben. We hopen op u!!! Team Westland for Hope

25/07/201815:54 uur
€ 5

Pieter

16/07/201822:44 uur
€ 180

Johan

11/07/201819:32 uur
€ 266,67

Anoniem

Restant bbq opbrengst
08/07/201818:17 uur
€ 10

Anoniem

07/07/201812:17 uur
€ 100

Anoniem

De opbrengst van Cycle for Hope gaat naar Stichting De Hoop. Er zijn vele verslaafden in Nederland. Dakloos en kapot door trauma’s of juist onzichtbaar onder een nette jas. Veel families zijn hierdoor gebroken. De Hoop helpt hen op weg naar een nieuw leven. Help mee! Met jouw gift kan De Hoop broodnodige hulp geven; ook buiten de kliniek, bijvoorbeeld met steun in inloophuizen, pastorale hulp of werkervaring.